Национална инспекция по зърното

Адрес: София 1000, бул. Витоша 15 Тел./факс: 02/980 5831, 980 5832

 

Контрол по окачествяване на зърното и фуражите, външнотърговския режим.

 

Контрол по окачествяване на зърното и фуражите, външнотърговския режим.

Експертизи и арбитражен анализ.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !