Опитна станция за ягодоплодните култури

Адрес: Костинброд 2230, Софийско Телефон: 0721/26 96, 23 79

 

Изследвания, опитно производство, семена и посадъчен материал на ягоди, къпини, малини и гъби. Научно обслужване, информация, консултации. Към Националния център по аграрни науки.

 

Изследвания, опитно производство, семена и посадъчен материал на ягоди, къпини, малини и гъби. Научно обслужване, информация, консултации. Към Националния център по аграрни науки.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !