Земеделски институт

Адрес: Шумен 9700, бул. Симеон Велики З Телефон: 054/628 34 Факс: 054/628 32
E-mail: Agr_inst@abv.bg

 

Произвежда животни и растениевъдна продукция. Научна дейност и разработки.

 

Произвежда животни и растениевъдна продукция. Научна дейност и разработки.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !