АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: 1510 София, Бул.“В.Вазов“ №9, ет.9
Телефон: тел.: 359 2 962 18 78; факс: 359 2 962 18 68
E-mail: Agrimatco.Bulgaria@agrimatco-eu.com

 

Доставка на препарати за растителна защита, торове, семена за полски и зеленчукови култури...

logo_agrimatko_web_500

"АГРИМАТКО" е международна компания в областта на земеделието. Дейността и включва доставка на препарати за растителна защита, специални торове, семена за полски и зеленчукови култури, земеделски машини, ноу-хау и практически съвети за земеделските производители.

Компанията работи в над 40 държави в Централна и Източна Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Азия.

В България "АГРИМАТКО" е представена от дъщерната си фирма АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, регистрирана през 1998 година.
Продуктите, които АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД предлага ексклузивно, са от утвърдени международни производители:

Торове milagro_116- Италия, kelpak_64- Южна Африка, frarimpex_100_01 - Франция,  new_picture_100 - Йордания
Семена за царевица, слънчоглед,рапица и пшеница  ragt_logo_158 - Франция, strube_100_01 - Германия
Зеленчукови семена vlmorin_93 - Франция, duna_r_100 - Унгария, 66666_100 - САЩ
   

АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД е водеща фирма сред вносителите на висококачествени листни торове и семена. Във фирмата работят специалисти, които осъществяват продажбите и следят за правилното и безопасно приложение на предлаганите продукти с оглед постигането на оптимални резултати от земеделските производители.

Чрез изградената мрежа от дистрибуторски регионални фирми, АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД присъства на територията на цялата страна, в резултат на което стоките и са познати и търсени от всички сeлскостопански производители.

Ново: Хибриди Сорго и Слънчоглед от Р.А.Г.Т. Семанс - Франция


Ново: Царевични ДУО Хибриди от Р.А.Г.Т. Семанс - Франция

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !