Екоферма “Фератица” – за биохумус

Лице за контакт: Могилска
Адрес: Пловдив

Виноградец, Пазарджишко
Телефон: 0888 651 403, 032 62 28 12
E-mail: smogilska@mail.bg

 

В екоферма "Фератица" с помощта на червен калифорнийски червей преработваме отпадъка от едрото животновъдство в безценен за земеделието биохумус - като този, който естествено се намира в почвата и осигурява плодородието й. С висока концентрация

Биохумусът от червен калифорнийски червей представлява • хомогенна, без миризма, богата на органични вещества дребно гранулирана материя с тъмнокафяв цвят - резултат от преминаване на угнилия органичен отпадък през храносми-лателния тракт на червея • с висока концентрация на полезни микроорганизми, • биологически активни стимулатори за растенията, • вещества, подобни на фитохормоните, • аминокиселини, • антибиотици, • хуминови киселини. • Съдържа лесно усвоими и значителни като количество макро- и микроелементи и др. • Отсъстват характерните за оборския тор патогенни микроорганизми и паразити. • Притежава ясно изразени бактерицидни свойства. • Семената на плевелите са сведени до минимум. Защо да го изберете за растенията си? • Запасите от азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са многократно по-високи в сравнение с оборския тор. • Хранителните вещества се освобождават постепенно и се усвояват лесно от растенията. • Растенията са по-здрави и силни, по-лесно понасят застудяване и засушаване, по-устойчиви са на патогенни микроорганизми. • Ускореното им развитие води до по-голямо натрупване на биомаса, по-рано узряват плодовете. • Подобрява се качеството на продукцията и се удължава срокът й на съхранение. • Натрупването на нитрати е пренебрежимо малко, сравнено с културите, торени с изкуствени торове и в пъти по-малко от тези, торени с оборски тор. Какво още се случва, докато той подхранва растенията ви? При продължителната му употреба добивите нарастват от 30% до 70% поради свойството на биотора да подобрява и укрепва функционирането на почвата като самостоятелна и самообновяваща се жива биосистема. Той • подобрява структурата й – прави я среднозърнеста и водоустойчива. • Това позволява абсорбирането на значителни количества продуктивна влага и хранителни вещества, които не се отмиват лесно. • Почвата придобива по-рохкав строеж, по-слаба пластичност, обработва се по-лесно и не се напуква силно при изсъхване. • Задържа повече въздух, топлина и влага. • Създават се благоприятни условия за развитието на полезните микроорганизми, които от своя страна поддържат плодородието й. • Детоксикант е за пестициди и тежки метали. Така биохумусът се оказва не само добро средство за директно торене, но и естествeн “лек” за почви, изтощени и умъртвени от натрупването на химикали, пестициди и всякаква друга човешка дейност.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !