Стойчеви 57-62 ООД

Лице за контакт: Ярослав Димитров
Адрес: 9300 Добрич, ул. Димитър Ковачев 67
Телефон: 0885862558
E-mail: yaroslav.dimitrov@stoychevi.com
Интернет страница: www.stoychevi.com

 

Ние сме частна компания, създадена от предприемчиви и авангардно-мислещи стопани. За разлика от останалите фирми в бранша, нашата фирма притежава и безценният практически опит от работата на полето – сред многобройните и многолики проблеми на българския земеделец, арендатор, агроном…Преди да започнем масирана продажба на една машина, ние я подлагаме на множество тестове в земите, обработвани от нашата компания.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !