Видео новини
ОСП от полза за всички нас
Празници и обичаи
post-image
Институции

Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”