Наличието на организации на производителите изсветлява земеделския бизнес

Петър Христов, административен директор на Организация на производителите на плодове и зеленчуци СЕМЕЛЕ ООД и член на контролния съвет на Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци

В страните, в които има голяма степен на организиране, земеделието се развива много добре, както и пазарите

 

 - Г-н Христов, какви ползи носи една организация на производители за своите членове?

Нашата организация се състои от 6 члена, като се надяваме те да се увеличат с времето и все повече хора да повярват на идеята и ползите от сдружаването.

Ползите от създаването на организация на производители са изключително големи. Стига всеки един да прозре това. Реализацията на продукцията е само едно от нещата. Безспорно пазарите са много важни, но когато има повече членове, които са обединени в една обща цел, то те ще могат и да посрещнат по-лесно нуждите на пазара, да оптимизират съответно разходите си. Наличието на една организация позволява да се оказва влияние върху цялостната земеделска политика, която да поеме в други посоки и да се обърне внимание на земеделския производител и като единица, и в частност като организация, защото това е доста непопулярно в България, а аз смятам, че бъдещето е в сдружаването. В Западна Европа организациите са много популярни. Ако обърнем внимание на техния пазар, ще видим, че там, където има голяма степен на организиране, земеделието се развива много добре, както и пазарите. Организацията е много важна и дава различни възможности, защото за нея има предвидени отделни средства по ПРСР.

Един малък производител няма как да си купи самостоятелно техниката, която ще му намали разходите. Може да си закупи машина за бране на плодове, но тя обаче струва много пари. Малък земеделец няма от къде да ги извади тези средства. Но ако си в организация, ще можеш да използваш наличната технологична линия, стига да се напаснат времево и кампанийно така, че да се използва оптимално. И това е напълно възможно. Организацията закупува техниката, но я ползват всички производители. Производителят казва от какво има нужда и организацията поема нещата. Тя закупува актива и го предоставя на своите членовете за ползване. Освен това ние оказваме и логистична подкрепа. Организираме пазара. Основна част от продукцията реализираме на вътрешния пазар, малки количества предоставяме за експорт. Положителните страни от обединяването много ясно се виждат в редица стопанства и като аграрни дейности, и като техника, и като база за съхранение.

 - Защо българинът се бои толкова много от сдружаване?

Българинът е индивидуалист. Работата в екип не е от най-силните му качества и това води до затруднения. Тези хора, които се престрашат да се обединят под някаква форма и участват в една такава организация, разбират, че стъпват на една друга плоскост, ще трябва да работят заедно. Всеки поотделно развива своето стопанство, но трябва да развива и организацията като цяло. Определям този вид форма на обединение като брачен съюз между двама души. Проблемът настъпва тогава, когато отделен член не се съобрази и наруши правилата.

 - Какво произвеждат членовете на вашата организация?

Нашите членове произвеждат предимно ябълки, малко круши, зеленчуци: пипер, дини, патладжан, айсберг, картофи. Това, разбира се, е много относително, защото всяка година производството се прецизира, според очакванията и търсенето на пазара.

 - Трудно ли се намират пазари?

Трябва да се знае, че качествената стока сама се продава.

В България се намира лесно пазар. Проблемът е да произведеш достатъчно количество с високо качество. На пазара буквално има глад за качествени плодове и зеленчуци, а българинът държи на родното производство. За съжаление, статистиката показва, че вносът многократно превишава българското производство. 

 - По какви програми кандидатстваха вашите членове?

Стартирахме по мерките за групи на производители от ПРСР. Изпълнихме инвестиционни програми с 5-годишен срок, след което станахме пълноправна организация. В момента изпълняваме Оперативна програма, съгласно Наредба 19. Имаме членове, които са кандидатствали и изпълнили проекти по програма САПАРД, в процедура е друг наш член, който работи по Мярка 4.1, друг пък изпълни отговорностите си по Мярка 121. Самата организация има спечелен проект по Мярка 4.2 за производство на натурални сокове със срок на изпълнение 2016-2019 г. Цехът вече е построен, оборудван е и е въведен в експлоатация. В момента се намира в сериозна подготовка за производствен цикъл. За съжаление, реализирането на един такъв проект не е само с приключване на документацията и инсталиране на машините. Трябва да се сформира екип, да се подготвят рецептите, суровини, материали, да се изпита продукта, да минат необходимите тестове и чак тогава да бъде пуснат на пазара. Производството на сокове ще затвори до голяма степен цикъла на производството и оттам нататък някои от нашите членове ще се насочат към биопроизводството, но тези планове са свързани с далечно бъдеще.

 - Какво трябва да се промени в аграрната политика, за да има максимални ползи от обединенията?

На първо място, трябва да се напишат ясни законови правила, по които всички да работят еднакво. Почти не съм срещал две общински служби да работят по един и същ начин с еднакви документи. Да, има разпоредби, спазват се и въпреки това имат собствени правила. Отиваш в едната служба – по един начин, във втората – по друг и така нататък. Ако ти обиколиш три общински служби, защото обработваш площи в три землища, изискванията са различни. Така че, трябва едно законодателство, което да е синхронизирано и ясно. Ние сме пионери по отношение на организациите на производители и постоянно развиваме нещата в наредби и закони, за да се допълват и обхванат достатъчно различни ситуации. Това го правим заедно с колегите от ДФ Земеделие и от МЗХГ, работим съвместно с цел да улесним всички онези, които идват след нас и те да не се сблъскват с нашите трудности.

 - Какво е бъдещето на организациите на производители?

Аз виждам светло бъдеще за създаване на такива кооперативи, стига държавата да обърне достатъчно внимание на това, защото без нея е почти немислимо това да се случи. Наличието на организации изсветлява земеделския бизнес. Основните параметри, които формират една оперативна програма на организацията за инвестиции, е компонентът оборот. Има оборот – реализират се по-големи оперативни програми и оттам нататък колелото се завърта. Освен това, ползата е и за потребителя, защото качеството е под контрол, а организацията, заставайки зад производителя, дава тази гаранция.

 - Какво си пожелава вашата организация за новия програмен период?

Ясно законодателство и благосклонна природа – неща, напълно достатъчни. Друго не ни е необходимо.