Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи: Няма как цената на земята да скача, а рентите да вървят в обратна посока

Земеделската земя в България и Румъния е най-евтина

Г-н Стайков, вярно ли е, че много от собствениците на земеделска земя извиват ръцете на земеделските производители с вдигането всяка година на рентата. Трябва ли да има таван на рентите?

Не можем да вкараме изкуствена регулация на рентите. Това е единственият отрасъл в България, които работи на пазарен принцип в момента. Цената на рентата се образува от цената на земята. Виждаме, че всяка година имаме скок на цената на земята. Няма как цената на земята да скача, а рентите да вървят в обратна посока. Те са като скачени съдове и нормално е, ако земята продължи да става все по-скъпа в България, да има някакъв скок на рентите, защото за да е по-скъпа земята, съответно тя се купува основно от арендаторите в момента. Т.е., те виждат, че има по-голяма печалба, по-голяма принадена стойност и е нормално ние като собственици като даваме много повече пари, да гледаме да получаваме някакъв доход, който е в проценти - примерно между 4-5 % от цената на земята. Никой на никого не извива ръцете, специално ние като големи собственици винаги сме правили компромиси и сме в пряко договаряне. В един договор има две страни. Ако някой не желае и каже, че му е висока цената, ние никого не караме насила да вземе нашата земя.

 

В крайна сметка, ако е висока рентата, всеки има право да откаже. Това е свободен пазар, но виждаме, че няма такава земя, която да стои и да не е наета. При търговете за държавна земя поне с 30-40% по-скъпо се наема земята от фермерите. Ние правим винаги компромис и даваме относително по-ниски цени.

Каква е в момента реалната цена на земята в различните части на страната?

Масово земята в Северна България, която е в полските райони, не говорим за планински и полупланински ниви, е между 800-1200 до 1300 лв./дка, като изключвам в това отношение по поречието на Дунава, където земите са най-ценни заради високите добиви и влагата. Изключваме Силистра и Добрич там са малко по-високи, но в момента се наблюдава едно стабилизиране. Особено в Добруджа са най-високи цените, като има все още цени над 2000 лв.

Цената в Южна България е по същия начин. В по-слабите райони като Хасковска област, Странджа-Сакар цените са 400-500 лв./дка. Съответно и рентите са много ниски. Те са 15, 20, 25 до 30 лв.

 

А какви са рентите в Северна България?

Рентите са по-високи, защото цените на придобиване в момента са доста по-високи - варират между 50 и 100 лв./дка.

В Южна България как е?

Варират от 35 до 60 лв./дка масовите ренти.

До къде може да стигне като цена земеделска земя в България?

Земеделската земя в България и Румъния е най-евтина. Не смятаме, че ще има рязък скок в цената на земята. Знаем, че земята, която се продава, основно е с много наследници. Станаха много трудни сделки и хората се пазят. Първите месеци на годината почти нямаше сделки. Виждаме, че в по-слабите райони цената се връща назад, така че не можем да дадем точна прогноза. Ние, от Асоциацията, смятаме, че ще се запази този ръст 3-4-5 % за година, а в по-слабите райони ще има застой и връщане назад.

Г-н Стайков, вашата позиция по повод предложението на народни представители за въвеждането на данък на големите собственици на земеделски земи, т.е. такива с над 20 хил. дка земя.

При нас има малки и големи собственици на земя. Предимно са юридически лица, по-малко физически лица и публични компании. Ние вече не сме само собственици на земеделска земя. При нас са ползватели и фермери, така че интересът е взаимен. Ние сме категорично против това предложение и смятаме, че е крайно дискриминационно и по отношение на Конституцията на България, защото знаем, че Конституцията гласи, че всички граждани на РБ са равни. Т.е., не може 61 човека, както се предлага, да бъдат обложени с един допълнителен данък, а всички останали да не плащат данък. Ако се говори за въвеждане на някакъв допълнителен данък върху земята, ние смятаме, че той трябва да бъде коментиран с всички неправителствени организации - и браншови, и работодателски, защото това, което се говори, че ние не плащаме данъци, е крайно грешно. Точно обратното. Всички юридически лица плащат както всички останали фирми в България 10% корпоративен данък и 5% данък дивидент. Отделно от това ние сме едни от най-големите инвеститори в страната и е много лошо да се смята, че трябва по някакъв принудителен начин да накараме инвеститорите да спрат да купуват земя или да продават, защото плащат големи данъци и са купили много земя. Наша гордост е, че все пак като големи инвеститори ние подкрепяме бизнеса в България, а ние тук виждаме някакъв лобизъм и нотка по някакъв начин да облагодетелстваме някои други да купуват земя. Как се прецени тази граница над 20 хил. дка да се плаща допълнителен данък. Което не означава, че 20 хил. дка в Добруджа струват 40 милиона, а да речем в Южна България - между 10 и 20 милиона. Как са определили тази граница и защо едни ще плащат данъци, а други - не. Ние виждаме негативно отношение към бизнеса, като цяло в България. Погледнато логично, например Кауфланд е един много голям инвеститор и заема все по-голяма част от пазара в България, трябва да плащат допълнителен данък и Билла, Лукойл, ОМВ. Т.е., ние искаме да изгоним инвеститорите от тази страна. Първо, това ще е един вид двойно данъчно облагане, ако се случи. Второ - ако има такива ограничения към определени хора, да си представим ситуацията, че ние като собственици и ползватели решим да се изтеглим от България и да купуваме в Румъния, защото там земята е по-евтина и политиката на Румъния относно инвеститорите е много по-добра. Т.е., изтеглят ли се всички инвеститори от страната, каква икономика ще има, какво ще е бъдещето за нашите деца, а ние сме хората, които направихме първите комасационни проекти в България от новото време. Ние се борим за напояване, защото виждаме това е най-тежката година за земеделието в България в условия на пандемия. В най-трудния момент за българския фермер се предлага да се увеличат данъците за земя, което никоя друга държава не го е правила и в момента цяла Европа и целият свят помага на фермерите независимо малки или големи, защото пак казвам - ние сме и фермери. И в един момент решаваме да обложим допълнително тези, които плащат най-много данъци и създават най-много работни места.

Недоумяваме защо два дни преди ваканцията на Парламента тихомълком се вкара това предложение и цели може би един конфликт между собственици и ползватели на земя. Но много са малко тези, които купуват само земя, повечето са и собственици, и фермери.

Въвеждането на такъв евентуален данък как ще се отрази върху размера на рентата?

Той ще се отрази пагубно на цялото земеделие, защото все пак да не забравяме, че когато правим една статистика в България, ние говорим за средна рента в страната, а тук се говори за данък до 10 лв. Има много места в България, където знаем, че има и бели петна, които са под 10 лв. и на места рентите са между 5 до 30 лв. Ако се обложи примерно там, където ние взимаме рента 10 лв. с 10 лв. данък и ние какво предоставяме. Ние ще платим отделно някакъв данък и отделно ще ни вземат 10 лв., които сме взели от наеми или аренда по договори.

Смятаме, че по този начин предложението е крайно дискриминационно, неразумно и то ще доведе не до приходи в бюджета, а ще доведе до пълни загуби, фалити на определени фермери в краткосрочен план в рамките на една година. Може би ще накараме някои по-малки фермери да се откажат да бъдат земеделци в тази страна и даваме лош знак на всички инвеститори и на всички хора, които участват на българските борсови компании, защото това е един данък, който е изкуствен, вкарва се допълнително, от никой не е предвиден и това означава, че има една непредвидимост в нашата страна и предвид, че нарушава много членове от Конституцията, ще доведе до оттегляне на инвестициите не само от земеделието, а и от други отрасли. Ние вярваме, че ще се разгледа правилно и няма да се допусне да се въведе такъв изкуствен данък.

Каква е гаранцията, че някои хора няма да разбият на повече физически лица и изкуствено да направят под 20 хил. дка, но ние като големи инвеститори в страната се очаква да плащаме нормално данъците и не можем да го направим.

10 лв. на 1 дка е един допълнителен данък при положение, че всяка година плащаме корпоративен авансов данък, плащаме и дивидент 5 %, това са 15 % върху приходите. А в това предложение е написано, че никой не плаща нищо и затова се въвежда данъкът. Ние сме платили данък при придобиването на всеки декар земя. Местният данък е до 3%, 0,1% е вписването и такса на нотариуса за сделката. Т.е., ние сме платили между 4-5 % за всеки декар от цената. Ако втори път се извършва сделка, пак се плаща. Няма вариант в България да не плащаме нищо.

Като Асоциация реагирахме на момента, защото в крайна сметка земята не можем да я политизираме. Винаги, като председател, аз съм гледал на нея като на национално богатство, в което дори и чужденци да инвестират, те не могат да вземат земята и да я изнесат. Ние имаме арендатори от всички партии, така че ние не искаме да гледаме по този начин на проблема, а сме много притеснени, защото все пак е входирано и ще бъде разгледано и дай Боже да не бъде прието на комисии, защото стресът ще бъде още по-голям на фона на тази тежка година.

Ако бъде приет законът, какво ще правите?

Ние, като Асоциация, и другите браншови организации ще продължим да се борим, за да може след 6 месеца наново да се прегласува и тази неправда към българския и чуждестранния инвеститор и към борсовия инвеститор да бъде премахната, защото в крайна сметка ние вярваме в Конституцията, която е много добра и трябва да се спазва, и не трябва да има различия между хората, които купуват земя. Всички са равни по Конституция и ако се прави някакъв данък, той да е за всички граждани на Република България.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.