1. Начало
  2. Новини
  3. Храни, Напитки, Здраве
  4. Сдружението за модерна търговия и Съюзът на хлебопроизводителите се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики

Сдружението за модерна търговия и Съюзът на хлебопроизводителите се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики

С него двете организации обединяват своите усилия за въвеждане на принципа на саморегулация в отношенията производители – търговци

Сдружението за модерна търговия /СМТ/ и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/ подписаха „Споразумение за сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнес практики”. Документът е част от усилията на членовете на СМТ, сред които са най-големите търговски вериги в България, за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

Споразумението се основава на 10 принципа на добри практики, възприети от европейската Инициатива за веригата на доставки и подписването му е първа стъпка за въвеждане на саморегулацията в отношенията производители - преработватели - търговци. То е отворено за присъединяване на всички сдружения във веригата на доставка на хранителни стоки.

Документът беше подписан от председателите на управителните съвети на СМТ и НБСХС Бойко Сачански и Мариана Кукушева.

Двете организации поеха ангажимент да:

  • Решават предизвикателствата в отношенията помежду си като си партнират на основата на принципите за добри практики и чрез саморегулация. В този смисъл те вярват, че държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки и че свръхрегулациите се вредни за бизнеса. Ето защо ще бъдат създадени процедура за разрешаване на спорове и механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи
  • Си сътрудничат за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.

СМТ и НБСХС се обединиха около принципи на добри практики, които са в интерес както на бизнеса, така и на българските потребители.

Сред тях са:

  • Винаги да се отчитат интересите на потребителите.
  • Свобода на договаряне между независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление. Тук се отчита и правото на всяка от страните да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.
  • Отговорност и добросъвестност при извършване на сделки. Така се гарантира почтеност при всяко договаряне, което е в интерес както на страните, подписали споразумението, така и на потребителите.
  • Всички споразумения да бъдат писмени, да се спазват и в тях да не се допускат едностранни промени на условията. Те трябва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече елементи, включително права и процедури за прекратяване. По този начин ще бъдат отчетени и спецификите на отношенията доставчик-търговец, което на практика е невъзможно да бъде постигнато с изготвянето на типови договори.
  • Да не се използват каквито и да било средства за натиск от някоя от договарящите се страни с цел придобиване на неоправдано предимство. Споразумението поставя основите за равноправен диалог между участниците във веригата на доставки на хранителни стоки. Така ще бъдат прекратени редица нелоялни практики, за които се говореше в последните години като: налагане на едностранни условия, изискване за икономически необосновано намаляване на цени и други.

След подписването на документа председателят на УС на НБСХС Мариана Кукушева заяви: „С подписването на това споразумение слагаме началото на саморегулативния режим в нашите търговски взаимоотношения. През последните години ситуацията коренно се промени и голяма част от лошите практики, за които се говореше, са в миналото. Те са извървян път и натрупан опит. Идеята на това споразумение е да гарантираме на всеки български производител възможността да стане доставчик, ако отговори на условията на големите търговски вериги, да се чувства защитен и равнопоставен, да се развива конкурентно и свободно.”

От своя страна председателят на УС на СМТ Бойко Сачански заяви: „Ние вярваме, че пътят към по-добра бизнес среда и честна конкуренция в сектора на търговията с храни и бързооборотни стоки минава през споделянето на ценности и ангажирането с обща кауза на производители, преработватели и търговци. Днес ние показваме конкретно решение, но и искаме да отправим послание, че саморегулацията в България не само е възможна, но е и най-доброто решение за преодоляване на нелоялни търговски практики. С подписването на това споразумение, ние си поставяме и общи цели. На първо място да се борим със свръхрегулацията и държавната намеса в бизнеса. Ние вярваме, че нови регулации и нови чиновници няма да са от полза нито за бизнеса, нито за потребителите. На второ място е сътрудничество за ограничаване на сивия сектор и стриктно спазване на законите.”

Сдружението за модерна търговия ще подпише „Споразумение за сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнес практики” и с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Освен това се водят разговори и с големи работодателски организация и сдружения на производители като: Националната лозаро-винарска камара, Съюза на пивоварите в България, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Асоциацията на месопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и други.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.