За изминалата седмица БАБХ извърши над 2000 проверки в страна

Спрени от продажба са над 1500 кг маслини

През изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха 2263 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене, от които 2212 по текущ официален контрол и 51 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 146 Предписания и са съставени  27 акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.
 
В резултат на инспекциите са възбранени и насочени за унищожаване над 48 кг храни от животински произход (месни заготовки, наденици) с изтекъл срок на годност и без етикет на български език, 25 кг замразено телешко месо без документи за произход и над 7 кг сирене поради промяна в органолептичните показатели (вкус, мирис). Насочени за унищожаване са още и над 2 кг изпечени месни продукти съхранявани при нехладилни условия, 30 кг брашно с изтекъл срок на годност, 5,5 кг слънчоглед и 2 торти без етикетировка. Спрени от продажба са над 1500 кг маслини без етикети, близо 50 кг трапезна сол, която е насочена за допълнително йодиране и 40 кена (330 мл) безалкохолна напитка поради липса на документи.
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането.
 
Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 182 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 4 предписания.
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар