Политиката на МОСВ увеличи интереса на местните общности към програма „Лайф“ на ЕС

За първи път местните общности и съответните им административни звена се включиха активно с подаване на проектни предложения

Целенасочената политика на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) доведе до пробив и активно включване на общини и местни общности в Програма „Лайф“ на Европейския съюз. Според данни, оповестени от Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME), е отчетено значително повишение на броя на подадените проектни предложения от България по поканата за подбор за 2018 г. за подпрограма „Околна среда и ресурсна ефективност“ на Програма „Лайф“ на ЕС. Срокът за подаване на проектни предложения изтече на 14.06.2018 г.

Според данните на Европейската агенция за малки и средни предприятия от държавите-членки са получени над 1000 идейни концепции по тази подпрограма на „Лайф“, в сравнение с 602 проекта през предходната година по същата подпрограма. Конкретните данни относно получените проектни предложения са в процес на обработка от агенцията, но по първоначални анализи 22 страни членки на Европейския съюз са повишили броя на подадените проектни предложения спрямо предходните години, като със забележителни резултати могат да бъдат отличени пет от тях – България, Франция, Германия, Австрия и Словения.

За първи път местните общности и съответните им административни звена се включиха активно с подаване на проектни предложения. Идейните концепции на подадените проектни предложения са насочени към изпълнение на мерки в областта на околната среда и ресурсната ефективност, природа и биологично разнообразие и управление и информация, свързани с околната среда.

Програма „Лайф“ е инструмент, чрез който местните общности могат да се възползват от богатството на района, в който живеят и да изпълнят мерки, свързани с подобряване на средата на живот и опазване на богатото ни природно наследство.

МОСВ провежда политика по насърчаване и подпомагане на потенциалните бенефициенти чрез предоставяне на информация и разяснения по програмата. През 2018 г. са проведени 11 обучителни и разяснителни срещи, а до края на годината предстоят допълнителни такива, както и събития, свързани с установяване на международни партньорства.

Към анализа на подадените проекти за 2018 г. не са включени проектните предложения по подпрограма „Действия по климата“, за които все още процесът на кандидатстване е отворен до 12 Септември 2018 г. Информация относно документите за кандидатстване по подпрограма „Действия по климата“ може да намерите тук.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар