Нова технология за производство на слънчоглед

Ще бъде ли успешна за нашите условия

Нова технология за производството на слънчоглед прилагат у нас земеделски производители. Очакванията са добивът от нея да е по-висок. Ще бъде ли успешна за нашите условия?

Няколко вариации слънчоглед засяха на опитно поле в Северна България - третиране само с фунгицид, добавяне на минерални вещества към него и използването на биостимулатор. Извършва се и биоконтрол. По този начин семената са предпазени от неблагоприятните климатични условия. Предимство са още дружното поникване и защитата от неприятели. Иновативният подход представлява дражиране на семената.

Всяка една от вариациите ще бъде проследена от сеитба до жътва с цел проучване и изследване на новата технология - дали тя е съвместима с родните почвено-климатични условия.

Друго предимство на дражирането е завишената сеитбена норма.

Новата технология е все още в изпитателен период. Дали ще успешна ще стане ясно през есента при прибиране на реколтата.

Автор: Диана Александрова