Акция на язовир Порой

ИАРА призовава да се спазват правилата за извършване на любителски риболов

На 12.04.2020 г. в часовия диапазон от 11:00 до 14:00 часа,  два екипа на инспектори от Рибарсатво и контрол Бургас са извършили проверка и наблюдение на язовир Порой за спазване правилата за извършване на любителски риболов. В хода на проверката, на опашката на язовира от страната на село Порой са установени 2 лица, които са извършвали риболов без да притежават билети. На същите са съставени 2 бр. АУАН по чл.22, ал.1 от ЗРА. Други две лица са заловени да извършват риболов със забранени маломерни мрежени уреди тип „парашут“. На едно от лицата е съставен АУАН по чл.35, ал.1, т.7 от ЗРА за извършване на любителски риболов със забранени риболовни уреди, средства и приспособления. При другото лице е установен и улов на риба 12,450 кг. от вида сребриста каракуда, който значително надвишава допустимото количество позволено при извършване на любителски риболов. В хода на проверката същото това лице се опитва да възпрепятства проверката на контролните органи на ИАРА, като хвърля риболовния уред във водите на язовира и бяга от мястото на нарушението с личния си автомобил. За този акт на нарушителя са уведомени служителите на МВР. След тяхната бърза реакция и съдействие, нарушителят е открит и върнат на мястото на нарушението. Съставени са АУАН по чл.35, ал.1, т.7 от ЗРА, чл.24, ал.3 и чл.88 от ЗРА.
ИАРА призовава, с цел опазване на рибния ресурс, любителите риболовци да спазват правилата за извършване на любителски риболов.