Масирани проверки на служители от Рибарство и контрол Пазарджик

Иззети са множество уреди за извършен нерегламентиран риболов

През изминалата седмица в периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 година са извършени масови проверки от служители на Рибарство и контрол Пазарджик на различни водоеми в областта. Проверени са яз. Батак, яз. Тополница, р. Тополница, р. Марица, баластриери, микроязовири. В проверките са взели участие и служители на П- гр. Пещера, членове на Частно сдружение „Нилет“, служители на Горско стопанство-Панагюрище. Съставени са 10 бр. АУАН за нарушени разпоредби на ЗРА. От водите на язовир Тополница в местност „Поленето“ са извадени и 2 бр. мрежи с обща дължина около 300 м. Уловената в тях риба от вида – бяла риба, костур, червеноперка, кефал, щука-около-50 кг. е освободена и върната обратно в язовира. Иззети са множество уреди за извършен нерегламентиран риболов. Проверките за нерегламентиран риболов, превоз и продажба на риба и рибни продукти продължават.