ЕС с нови правила за биосектора

От следващата година в Европейския съюз влиза така нареченият Основен закон за биоземеделието

От 2021 година в биоживотновъдството в Европейския съюз ще важат нови правила, решиха държавите членки. В повечето предписания има само малки промени, особено за говедата и свинете. По-значителни са нововъведенията в птицевъдния сектор.
 
От следващата година в Европейския съюз влиза така нареченият Основен закон за биоземеделието. Публикуваните сега в Брюксел нови правила дават на фермерите възможност да се запознаят с новите изисквания и да адаптират своите стопанства.
 
 
За говедата е определено, че през първите две години до 2023-та, 60 процента от фуража трябва да са или от собствено производство, или от най-близката околност. След този преходен период задължителният дял ще се увеличи на 70 на сто.
 
 
pig
 
При свинете той ще бъде 30 %, както е и досега. Това означава, че ще се намали вносът на органично отгледани фуражи и ще се стимулира местното производство. Освен това е предвидено, че след 2035 година всички животни в една биоферма трябва да са родени и отгледани в такава. Що се отнася до общите площи за говеда и свине, те остават без промяна. В новите правила е записано единствено, че минимум половината площ от откритото пространство, предоставено на свинете, трябва да е с твърда настилка. Досега нямаше такова предписание, а за прилагането му фермерите ще имат 8 години.
 
hen
 
Новостите в птицевъдството се отнасят най-вече за предоставеното на животните пространство. Въвежда се „веранда”, която представлява покрито и оградено пространство, достъпно през цялото денонощие и разполагащо с прясна вода. Преходният период е три години. За първи път се определя и броят на нивата, на които се отглеждат биоптици. При кокошките носачки се дава възможност за изграждане на две допълнителни нива над пода, до които птиците да имат свободен достъп.
 
yard