Проверка на РИОСВ - Варна установи разорани понто-сарматски степи

По данни от GPS координати засегнатата площ е около 600 дка

На 10 април при проверка свързана със засиления контрол върху територии от екологичната мрежа "Натура 2000" служители от РИОСВ – Варна установиха разораване на имоти, представляващи земеделски заeми (пасища) в землището на с. Видно, община Каварна. По данни от GPS координати засегнатата площ е около 600 дка. Унищожена е характерна степна растителност.
РИОСВ - Варна ще сезира незабавно Районната прокуратура за издирване на извършителя. След установяването му ще бъдат предприети най-строги мерки съгласно екологичното законодателство.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар