Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да спре незаконната сеч

С уведомително писмо Комисията настоява страната да приложи Регламента на ЕС относно дървения материал

Комисията настоятелно призовава Румъния да приложи правилно Регламента на ЕС относно дървения материал, който възпрепятства дърводобивните предприятия да произвеждат и пускат на пазара на ЕС продукти, произведени от незаконно добити горски трупи. В случая на Румъния националните органи не са в състояние ефективно да проверяват операторите и да прилагат подходящи санкции.

Несъответствията в националното законодателство не позволяват на румънските органи да проверяват големи количества незаконно добит дървен материал. Освен това Комисията установи, че румънските органи управляват горите, включително чрез разрешаване на дърводобив, без да оценяват предварително въздействието върху защитените местообитания, както се изисква съгласно Директивата за местообитанията и директивите за стратегическата екологична оценка.

Също така има пропуски в достъпа на обществеността до информация за околната среда в плановете за управление на горите. Комисията установи също така, че в нарушение на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците са разрушени защитени горски местообитания в рамките на защитени зони по „Натура 2000“. С оглед на това днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния, като ѝ даде един месец, за да вземе необходимите мерки за отстраняване на недостатъците, установени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на румънските органи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.