Изпълнителна агенция по горите осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите

Kонсултации и справки може да се осъществят и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управлени

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, Изпълнителна агенция по горите осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, чрез e-mail: iag@iag.bg, лицензиран пощенски оператор и на телефон 0298511512.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар