На 1 май стартира селекционният и трофеен лов на сръндаци

Ловният сезон за подборен отстрел на сръндаци у нас стартира на 1 май и ще продължи до 31 октомври 2020 г

Подборният отстрел е основно ловно-стопанско мероприятие и се провежда за всички видове едър дивеч , които обитават нашата страна – благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, дива коза, муфлон, зубър, мечка и глухар. Чрез него се подобрява качеството на дивеча – генетична, екстериорно, трофейно – и се създава оптимална структура на популациите при отделните видове. Целите на подборния отстрел са следните: - Да се достигнат и поддържат допустимите дивечови запаси при най – подходяща полова и възрастова структура на популациите.
Сърните са средно големи тревопасни бозайници от разред Чифтокопитни (Artiodactyla). Широко разпространени в нашата страна и обичаен ловен обект. Само мъжките екземпляри притежават рога - къси и изправени. През зимата мъжките губят рогата си, но на пролет за новия размножителен сезон израстван отново. Когато започват да израстват, новите рога са покрити със слой от тънка кожа, който постепенно изчезва, при загуба на кожното кръвообръщение. Тялото е червеникаво, а лицевите части са сиви. Окраската на тялото варира през различните сезони - златисто-червеникаво през лятото, но през зимния период потъмнява до кафяво и дори черно с по-светли коремни части.
Сърната е относително малка по размери в сравнение с други представители на семейство Плътнороги. Дължина на тялото от 95 до 135 cm, ширина в предните крайници 65 - 75 cm и общо тегло между 15 и 30 kg. Опашката е къса (2 - 3 cm), труднозабележима. Първите и вторите рога са неразклонени, между 5 и 12 cm, докато при възрастните сръндаци достигат от 20 до 25 cm, често завършващи с два или три, рядко четири върха.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар