Първата тръжна сесия за ползване на дървесина за 2015 година в ЮЗДП стартира следващата седмица

Целта е постигане на пълна прозрачност

Първата тръжна сесия за отдаване ползването на дървесина за 2015 г. на Югозападното държавно предприятие стартира на 13 декември – събота. На нея  процедурите по възлагане на добива и продажбата на дървесина за всичките териториални поделения ще се провеждат в централата в Благоевград и офиса в София.


Целта е постигане на пълна прозрачност, публичност и обективност, както и гарантиране на равнопоставеност на фирмите - ползватели. Този начин на провеждане на процедурите отчита препоръките на браншовите организации в горския сектор и е съобразен с указанията на Министерството на земеделието и храните.


За максимално улеснение на фирмите е предвидено желаещите да участват в предстоящите търгове да могат да изтеглят целия набор необходими документи от интернет страницата на ЮЗДП, като стойността за документацията ще се заплаща по банков път. Освен на определените места в Благоевград и София, документи за участие в процедурите могат да бъдат подавани и чрез куриерска служба.


1 млн. кубически метра е предвиденото средногодишно ползване на дървесина на Югозападното държавно предприятие по горскостопански план. От тях 300 000 куб. метра ще бъдат предложени за продажба на първа тръжна сесия, като около 1/3 са за нуждите на местни търговци и ползватели.