Вековни дървета в Странджа ще станат защитен вид

Единствено на територията на Странджа се намира уникалният лъжник, смятан за родоначалник на всички видове дъбове в Европа

Още 11 вековни дървета на територията на Природен парк „Странджа“ да бъдат обявени за защитени, предлага  комисия, съставена от представители на парковата дирекция, МОСВ и горските стопанства в региона. „Това са вековни дървета, на възраст над 250-300 години, които са уникални стари дъбови индивиди – лъжник, зимен дъб и цер“, смятат експертите. Към настоящия момент  21 са вековните дървета, които са със статут защитени на територията на ПП „Странджа”.  Най-голямата част от тях са от ендемичния вид Странджански дъб. Като гъстота са на територията на царевското село Кости. Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове. Най-старото монументално живо дърво на територията на ПП „Странджа” е близо 1 000-годишен дъб  благун, в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се порведе 17-ти Фестивал на зелениката. Вековните гори в ПП „Странджа“ представляват 29 % от територията на парка.