Анализ за ролята на "Зелената сделка" и как тя ще повлияе на вноса от Южна Америка

Представяме ви част от анализа на EUROAKTIV, свързан с новите зелени политики на ЕС

Във време, в което повече от 800 милиона души си лягат гладни всеки ден и кризата Covid-19 допълнително заплашва продоволствената сигурност, Европейската комисия пусна новата си стратегия „От фермата до вилицата“ , която обещава да направи земеделието по-справедливо и по-зелено в рамките на ЕС. Предложените действия обхващат широк спектър от области, от намаляване на химическите пестициди и торове до насърчаване на по-здравословни диети, намаляване на хранителните отпадъци и увеличаване на биологичното земеделие. Но въпреки че вървят в правилната посока, предложенията не стигат достатъчно далеч, за да посрещнат огромните екологични, здравни и социални предизвикателства, пред които е изправено европейското земеделие.

Очаква се ЕК да внесе закон, който да предотврати внасянето на продукти в ЕС, свързани с обезлесяването, като соята от Амазонка. Тази стъпка се налага, тъй като потреблението на Европа значително допринася за обезлесяването в световен мащаб. Но в допълнение към регулирането на вноса, ние като членове на Общността също трябва да намалим общото си потребление на продукти, допринасящи за обезлесяването, включително фуражи за животновъдството, но също и да ядем по-малко, но по-добра храна.

Освен това ЕС ще насърчи глобалния преход към устойчиви хранителни системи в международни пространства като ООН. Ангажиментът за многостранност и сътрудничество с други държави за справяне с общи предизвикателства е от изключително значение в новата европейска политика. Тъй като светът се занимаваше за известно време основно с въздействието на пандемията, беше изместен фокусът от изменението на климата и как това вреди на селското стопанство. От друга страна индустриалното земеделие афектира планетата повече от всякога. „Време е да засилим амбицията на Европа за създаване на по-справедливи и по-зелени хранителни системи.“, се казва в анализа.