БАБХ публикува резултатите от извършените проверки от ОДБХ след постъпили сигнали, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Направени са общо 310 инспекции

Във връзка с постъпили основно през месеците април и май 2020 г. сигнали, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, със Заповед № РД 11-1550/06.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ се разпореди осъществяване на засилен контрол от инспекторите на 28-те ОДБХ за спазване на изискванията, посочени в Закона за защита на растенията, Закона за пчеларството и Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В резултат са извършени общо 310 инспекции, от които 248 на терен при земеделски стопани и 62 документални за периода 7 април – 5 август 2020 г. Направени са общо 101 предписания. Издадени са 3 акта за установено административно нарушение по чл. 112 за и чл. 123 от Закона за защита на растенията.

В изпълнение на Заповедта допълнително са извършени проверки на земеделски стопанства разположени в близост до площи, засяти със слънчоглед, след получени в Министрество на земеделието, храните и горите сигнали, според които подмора на пчелите им се дължи на цъфтящия слънчоглед. При проверките са взети растителни проби от слънчоглед, разположен в близост до пчелините. В изследваните растителни проби не са установени остатъци от пестициди, а само в една е открито минимално количество от фунгицид 0,024 мг/кг, който не би могъл да предизвика отравяне на пчели.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.