COVID-19: Комисията сформира европейски екип от научни експерти за засилване на координацията и медицинските ответни действия на ЕС

Екипът се състои от седем членове от шест държави членки, които ще действат в лично качество и независимо

Днес Европейската комисия сформира експертна група за COVID-19, съставена от епидемиолози и вирусолози от различни държави членки, която да формулира насоки на равнище ЕС за научно обосновани и координирани мерки за управление на риска. Тази група, създадена в резултат на мандат от държавите членки на ЕС, ще се председателства съвместно от председателя на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен и комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните г-жа Стела Кириакиду.

Председателят на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен заяви:

Приветствам тази спешно сформирана експертна група. В настоящата извънредна ситуация е изключително важно да се запази координацията на равнище ЕС и да се отчитат научните становища при всяко взимане на решение. Благодаря на експертите, които за толкова кратко време реагираха положително, приемайки да допринесат за оптимизирането на всички медицински мерки на ЕС. Общите действия и солидарността са най-добрият курс за овладяване на разпространението на вируса.“ 

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви:

„Клиничните специалисти, епидемиолозите и вирусолозите са заедно с нашите здравни специалисти начело в борбата срещу разпространението на COVID-19. Времето и науката са значими фактори за спечелването на тази борба. Експертната група ще има важна роля за медицинските мерки на ЕС в отговор на пандемията. Нейната работа ще допълва тази на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, използвайки постигнатите от центъра резултати.“

Експертната група ще предоставя съвети на Комисията за следното:

  • формулиране на ответни мерки за всички държави членки в зависимост от различните етапи на епидемията в ЕС като цяло, като се отчита специфичният контекст на държавите членки;
  • идентифициране и ограничаване на съществените пропуски, противоречия или недостатъци при взетите или предстоящите мерки за ограничаване и противодействие на разпространението на COVID-19, в т.ч. при клинично направление и лечение, и за овладяване на неговото въздействие;
  • приоритетно мобилизиране на здравеопазването, гражданската защита и други ресурси, както и предприемане или организиране на равнище ЕС на съпътстващи мерки;
  • препоръки за последващи стратегически мерки за преодоляване и смекчаване на дългосрочните последици от COVID-19.

Екипът се състои от седем членове от шест държави членки, които ще действат в лично качество и независимо. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата и Координационният център за реагиране при извънредни ситуации ще участват като наблюдатели.

Членовете ще обсъждат чрез видеоконферентна връзка поне два пъти седмично — ако не и повече — въпроси, повдигнати от Комисията или по собствена инициатива.

Първото официално заседание на експертната група ще се проведе на 18 март, сряда. Комисията ще публикува на уебсайта на експертната група дневния ред и съответната документация, така че да се осигури прозрачна и координирана комуникация за взетите от ЕС мерки във връзка с разпространението на епидемията.