Единственият участник в процедурата за противоградова защита със самолетния способ отказа да сключи договор с ИАБГ

Единственият участник в процедурата „Осъществяване на пилотен проект за дейности по противоградова защита със самолетен способ за противоградови въздействия (засев) на потенциално градоопасни облаци на територията на Република България“ отказа да сключи договор за изпълнение с Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ). През 2020 г. в ИАБГ беше предвидено въвеждането на пилотния проект за противоградова защита със самолетен способ в райони, които не са защитени с ракетен способ в Северна централна и Североизточна България. През март 2020 г. по реда на Закона за обществените поръчки бе стартирана процедурата за избор на изпълнител. Поради епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19, сроковете бяха променени и бяха възобновени от 17 април. Вследствие на проведената процедура единственият участник в нея беше избран за изпълнител на обществената поръчка и му бе изпратена покана за сключване на договор. След изтичане на предвидения в закона едномесечен срок за това, участникът не предприе необходимите действия. Той информира писмено Агенцията, че се отказва да сключи договор. Мотивите за това са, че заради извънредната ситуация с КОВИД-19, от фирмата-изпълнител са срещнали трудности, които са попречили на дружеството да се снабди с нужните разрешения. Те се издават от EASA (European union Aviation Safety agency) – Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, която е орган на Европейския съюз, отговарящ за безопасността на гражданската авиация със седалище в Кьолн, Германия. Тя е органът за извършване на сертификация, регулиране и стандартизация в областта на авиационната безопасност.