ЕК дава 55,2 млрд. евро за агросектора за 2021 г.

Голяма част от средствата ще бъдат използвани за действия, набелязани във връзка с Next Generation EU

Над 166 милиарда евро поети задължения и 163 милиарда плащания – това предлага Европейската комисия като бюджет за Съюза през следващата година. При първото перо има намаление от близо 10 на сто, а при второто средствата се увеличават с близо процент. За селското стопанство са предвидени 55 милиарда и 200 милиона евро.
  
Ако бъде приет, това ще е първият европейски бюджет след напускането на Великобритания и след края на преходния период. Към посочените суми ще бъдат добавени и 211 милиарда под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда като заеми по линията на временния инструмент за възстановяване.
В мотивите си Европейската комисия изтъква, че бюджетът е отражение на приоритетите на Европа, които са насочени към устойчивото възстановяване на икономиката. В него са заложени пари за програмата "Цифрова Европа", за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура и за Програмата за единния пазар.
 
Освен селското стопанство, което получава над 55 милиарда евро, другите по-големи пера са за "Еразъм плюс" – близо 3 милиарда, малко над 1 милиард за фонд "Убежище и миграция" и толкова за гранична защита. 
 
Освен това голяма част от средствата ще бъдат използвани за действия, набелязани във връзка с Next Generation EU, включително 17 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности, свързани със здравеопазването и климата, 10 за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация, както и близо 10 милиарда за Фонда за справедлив преход към неутралност по отношение на климата.