ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ проекти в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване

Проектите са насочени към ключови области като околна среда, здравеопазване, транспорт и енергетика за по-интелигентна, нисковъглеродна Европa

Днес Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност над 1,4 млрд. евро от фондовете на ЕС за 14 големи инфраструктурни проекта в 7 държави членки — Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Проектите са насочени към ключови области като околна среда, здравеопазване, транспорт и енергетика за по-интелигентна, нисковъглеродна Европа. Те представляват огромна инвестиция, която ще насърчи икономиката, ще подобри състоянието на околната среда и ще повиши качеството на живот и социалното благополучие на гражданите.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви:

В тези трудни за нашия континент времена е от решаващо значение политиката на сближаване да продължи да изпълнява своята роля да подпомага икономиката в полза на нашите граждани. Одобрените днес големи проекти показват, че финансирането от ЕС, и по-специално политиката на сближаване, водят до конкретни резултати и допринасят за това регионите и градовете да станат по-безопасни, по-чисти и по-удобни за хората и бизнеса. Много от одобрените проекти допринасят също така за постигането на целите на Eвропейския зелен пакт. Когато Европейската комисия, държавите членки и регионите действат заедно, можем да постигнем много.

Подобряване на железопътната мрежа на Хърватия

С над 119 милиона евро от Кохезионния фонд ще се финансира закупуването на 21 нови електрически влака с цел повишаване на качеството на услугите, намаляване на закъсненията и насърчаване на повече хора да използват устойчив вид транспорт. Този проект ще допринесе за модернизирането на транспортните средства и за подобряването на свързаността и мобилността, което ще окаже благотворен ефект върху икономиката. Времето за пътуване, шумът, вибрациите и оперативните разходи ще бъдат намалени, а безопасността ще се повиши.

По-надеждни и ефективни енергийни доставки в Чехия

Благодарение на инвестиции от близо 37 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъде изградена нова ефективна и надеждна електрическа линия между Přeštice и Vítkov в чешките региони Пилзен и Карлови Вари. Освен че представлява ключова инфраструктура, свързваща енергийните системи на различните страни от ЕС, този проект ще увеличи енергийната сигурност и производството на енергия от възобновяеми източници. Регионалните прекъсвания на електроснабдяването и сривовете на мрежата също ще намалеят.

Повишаване на безопасността при наводнения и подобряване на устойчивото управление на водите в Унгария

С помощта на над 49 милиона евро от Кохезионния фонд ще се повиши безопасността на хората и сигурността на икономическия живот при наводнения в долината на река Тиса, особено като се имат предвид големите наводнения през последните десетилетия.

Също така ще бъде намален рискът от наводнения за над 132 000 души от района на Горна Тиса — с почти 96 милиона евро от Кохезионния фонд. Този проект включва и подобряване на устойчивото управление на водите, като по този начин се подкрепят и икономическите дейности, свързани с водата.

Чиста енергия и по-добри транспортни услуги в Полша

В Северна и Северозападна Полша ще бъдат изградени електропроводи и електрически подстанции благодарение на инвестиции на ЕС в размер на над 54 милиона евро от Кохезионния фонд. Проектът ще обхване почти 380 км и ще подпомогне генерирането и снабдяването с чиста и безопасна енергия. Той ще спомогне и за намаляването на емисиите на парникови газове и замърсеността на въздуха.

Освен това близо 85 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие ще подобрят обществения транспорт в Olsztyn чрез разширяване на съществуващите трамвайни и автобусни маршрути и инсталиране на интелигентна транспортна система. По този начин повече хора ще бъдат насърчавани да използват обществения транспорт, а задръстванията ще бъдат ограничени, като това ще се отрази благоприятно на околната среда в градовете.

Кохезионният фонд ще инвестира над 38 млн. евро за модернизиране на трамвайната мрежа в Bydgoszcz, Куявско-Поморско воеводство. Благодарение на този проект около 350 000 жители ще се възползват от повишeн комфорт и достъпност за хора с намалена подвижност, както и от намаления трафик и емисии на парникови газове.

Освен това с инвестиции от над 76 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие Полша ще модернизира четири железопътни линии с обща дължина от почти 52 км в региона Силезия. Това ще намали времето за пътуване и замърсеността на въздуха, като същевременно ще осигури по-добра оперативна съвместимост и безопасност на железопътния транспорт.

Подобряване на обществения транспорт в Португалия

Кохезионният фонд ще инвестира 107 милиона евро за модернизиране на системата на градското метро на Порто. Така общественият транспорт в града ще стане по-привлекателен, ще се намалят трафикът и замърсяването, а пътниците ще пътуват по-сигурно, по-бързо и по-удобно.

Осигуряване на достъп до чиста вода и по-добро здравеопазване в Румъния

486,6 милиона евро от Кохезионния фонд ще осигурят достъп до по-добра питейна вода и подходящо пречистване на отпадъчните води за над 400 000 души в Югозападна Румъния и ще предотвратят замърсяването на подпочвените води в североизточния регион Suceava с 220 000 жители.

ЕС ще инвестира също така 47 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие с цел подобряване на качеството и ефективността на медицинските услуги в североизточния регион. Благодарение на тази инвестиция, която ще бъде от полза за 90 000 души, пациентите ще получат висококачествено лечение, а броят на смъртните случаи и на дългосрочните увреждания ще спадне.

Подобряване на връзката с железопътния транспорт в Атлантическия коридор

Европейският фонд за регионално развитие ще инвестира 265 милиона евро, за да подобри над 178 км железопътна връзка от 715-километровата високоскоростна железопътна линия Мадрид-Лисабон и особено в района на Естремадура. Това ще подобри транспорта на стоки на дълги разстояния и пътническия транспорт и ще донесе икономически и екологични ползи. Този проект е част от Атлантическия коридор на мрежата TEN-T, свързващ Югозападна Европа с останалата част на ЕС.

Контекст

Големите проекти са широкомащабни инвестиции в рамките на политиката на сближаване, като всеки един от тях е на стойност поне 50 милиона евро. Предвид големия финансов принос на ЕС в тези проекти чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, те подлежат на специална процедура за оценка и на окончателно решение на Европейската комисия.

През програмния период 2014—2020 г. 310 големи проекта получиха подкрепа по линия на политиката за сближаване.

JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), групата от независими експерти, които помагат на местните, регионалните и националните администрации да подготвят големи инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на ЕС, изигра важна роля за всеки един от тези проекти, като консултира държавите членки и бенефициерите при разработването на проектите или при оценката на заявлението за безвъзмездно финансиране.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.