Европейският орган за безопасност на храните публикува оценки

Документите бяха финализирани след двумесечен консултативен период

Европейският орган за безопасност на храните публикува резултати от двете си пилотни оценки за рисковете от остатъчни пестициди в храната. Едната разглежда хроничното въздействие върху щитовидната система, а другата острите ефекти върху нервната система. Върху резултатите си сътрудничат EFSA и Холандския национален институт за обществено здраве и околна среда.

Общият извод за двете оценки е, че потребителският риск от диетична кумулативна експозиция е с различна степен на сигурност под прага, който задейства регулаторните действия за всички обхванати групи от населението. Документите бяха финализирани след двумесечен консултативен период, през който EFSA получи обратна информация от различни заинтересовани страни, включително национални институции, академични среди, неправителствени организации и търговски асоциации. В Брюксел беше проведена и среща със заинтересованите страни, за да се изясни методологията и да се обяснят резултатите от работата.

В момента EFSA определя цялостен план за изпълнение с Европейската комисия. Регламентът на ЕС относно максималните нива на пестициди в храните предвижда, че решенията трябва да отчитат кумулативните ефекти на пестицидите, както и когато станат достъпни методите за оценка на тези ефекти.  В допълнение, регламентът относно пускането на пестициди на пазара предвижда, че те не трябва да имат вредни въздействия върху хората.