ИАСРЖ възстановява породата българско червено говедо

Българската агенция по селекция и репродукция в животновъдството е започнала процедури по възстановяване на традиционната млечна порода българско червено говедо

Още за процеса и съхраняването на други животински видове ни разказа Георги Йорданов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животносъдството (ИАСРЖ). Българското червено говедо е с много добра млечна продуктивност като контролираните крави имат средно 3800-4300 кг млечност с до 3.8% масленост.През последните години в национален мащаб българските червени говеда намаляват за сметка на черношарените. Сега червените са под 1% от общия брой на говедата у нас. Георги Йорданов:
"Използваме материал от нашата генетична банка, който е съхранен преди 50-60 години. Във Варненска област е собственикът, който има желание да възстанови тази порода. Това е един дълъг и бавен процес, но успешно вървим." 
Преди няколко месеца разказахме на нашите зрители как успешно извършихте заплождане или инвитро на кобила с цел запазване на вида. Ще ни припомните ли? Какви са резултатите към днешна дата?
"Да, вярно е. Това беше първият ембриотрансфер и не точно със запазване на вида, а го направихме от експериментална гледна точка дали ще се получи. Да, получи се, тази година започваме да работим по-сериозно по целенасочено запазване на вида. Трябваше да се провери технологията на работа. Кобилата се намира в много добро състояние, след 3-4 месеца очакваме първото конче от ембриотрансфер да се роди в България." 
В генбанката на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животносъдството има близо 3 млн, дози замразена семенна течност, а в резерва, който Агенцията поддържа, има половин милион дози такъв генетичен материал. Както виждаме, правят се опити именно чрез него да се възстановят редки породи.