МИГ Лясковец-Стражица – на фокус в четвъртия епизод на новата рубрика по АГРО ТВ

Какви проекти са подадени през настоящия програмен период

Мария Маринова е изпълнителен директор на Местната инициативна група Лясковец-Стражица от 2009 г. - една от първите МИГ, създадена в предходния програмен период по Програмата за развитие на селските райони, с одобрена и финансирана стратегия.

За дългия път на развитие, натрупания опит и накъде отправят поглед в местната общност Мария ни споделя:

„В началото беше трудно. Беше трудно да обясним защо една малка програма иска да работи активно с местната общност, с едно работещо публично-частно партньорство, защото в МИГ участват и двете общини - Лясковец и Стражица, участват представители на неправителствения сектор и представители на различните сектори от местната икономика и селското стопанство.

Има едно недоверие, също така, в прилагането на местните подходи и то е свързана с това, че има едно недоверие към всички финансиращи програми и когато се доказахме през първия програмен период, че моделът за работа чрез местната общност работи, през настоящия период има повече доверие към нас и общността има по-голям капацитет да генерира добри идеи.

 

В сегашния период по Програмата за развитие на селските райони сме обявили почти всички мерки за финансиране. Дойдоха вече интересни проекти по новите правила, по новите изисквания. Общините в този период също ще могат да дофинансират свои дейности, свързани с инфраструктура, спорт и отдих. Бизнесът внесе проекти, които са доста атрактивни и са свързани с подобряване на услугите в малките населени места - автосервизи, автомивки, производствени дейности. Земеделските производители продължиха да внасят проекти за обновяване на техниката. Имаме проекти, свързани с пчеларство, с животновъдство. За първи път имаме проект и за ветеринарна лаборатория. А по мярката за културно наследство имаме много проекти за пресъздаване на фолклорни обичаи и празници, фестивали, а читалищата внасят проекти за дигитализация и подобряване на услугите от своята дейност.

Антоанета Чукорова е изпълнителен директор на общински детски комплекс Стражица, в което децата имат възможност да развиват своите заложби и талант или да осмислят своето свободно време. Центърът има опит в работата с Местната инициативна група и успешно създава Школа за Духови инструменти през първия програмен период.

 

Какви са идеите за участие в новия програмен период ни разказва г-жа Чукорова:

 

„Имаме подписани проекти по мярка 0.1 и мярка 7.2 , като по мярка 0.1 проектът ни е за закупуване на носии и пресъздаване на обичая Лазаруване. Целта ни е да запазим традициите и да ги предадем през поколенията. Другият ни проект по 7.2 е за иновации и по него имаме намерение да закупим интерактивни маси, които ще спомогнат за осъвременяване на материалната база и ще помагат на учениците да намират своевременно точната информация.

Смятам, че е по-удачно да подаваме нашите проекти пред МИГ, защото тя познава проблемите на населените места. Тези проекти несъмнено ще имат благоприятно въздействие върху развитието на местната общност.“

Валентина Стойнева, уредник на Художествената галерия в гр. Стражица ни посреща, за да сподели своя опит по мярка МИГ 01 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата и работата по нея с Местната инициативна група Лясковец-Стражица.

Ето какво сподели тя:

„Галерията е с богата история, която води своето начало от 1960 г. и е една от първите в страната. В нея се помещават над 1000 творби, някои от които на бележити майстори като Владимир-Димитров Майстора, Димитър Казаков, Васил Стоилов.

Чрез МИГ-а кандидатствахме за средства, с които да подобрим експонирането на художествените творби. Климатизирахме обекта, оборудвахме едно от помещенията с техника, за да се ползва за конферентна зала, рамкирахме и изложихме картините. Направихме детско ателие за керамика и рисуване. Най-голямата инвестиция е и направата на музейната зала, за да съхраним наследството и историята на Стражица и региона.

Една от емблемите на региона, в който работи МИГ Лясковец-Стражица, са горнооряховските месни продукти. За популяризирането им разговаряме с Георги Георгиев, технолог в едно от предприятията, което произвежда месни продукти от региона и реализира проект по подмярка 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА и МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ чрез МИГ Лясковец-Стражица:

„Имаме 70 обекта в цялата страна и продукцията за всичките ни павилиони се произвежда на местно ниво. Взехме решение да произвеждаме нови продукти. За да изпълним изискванията на българското и европейското законодателство, ще изградим изцяло нова сграда, където да може да преработваме птичи меса. Целта е да произвеждаме готов продукт, който впоследствие да изисква само лека термична обработка на скара. Фирмата реши да кандидатства по програмите на Местната инициативна група Лясковец-Стражица за закупуване на паро-варилна кабина нужна за производството.“

 

Автор: Таня Борисова, БГ Медия

Видео по темата: