МОСВ и БДИБР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира провеждането на официални церемонии за стартиране изпълнението на дейностите, свързани с актуализацията на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г. Церемониите ще се проведат на територията на четирите басейнови дирекции в страната. Последното от поредицата информационни събития ще се състои на 13 юли 2020 г. от 12:00 часа в Конферентната зала на Хотел Алианс, който се намира на бул. „Васил Априлов“ №7 в Пловдив. Предишните три се проведоха в Благоевград, Плевен и Варна.

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановите документи, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРН за периода 2022–2027 г. На церемонията ще бъде направен преглед на извършеното до момента, в т.ч. ще бъдат очертани и действията, които ще се извършат в краткосрочен план.

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г." се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на март 2022 г.

В официалната церемония по стартиране изпълнението на дейностите по проекта в Пловдив освен експерти от Дирекция „Управление на водите" и представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски регион“ (БДИБР), в събитието са поканени за участие и представители на: общинските и областните администрации, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“,  РЗИ, от местните клонове на „Напоителни системи“, регионални структури на МЗХГ и др.

Събитията ще бъдат проведени при спазване на въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на  COVID – 19.

 

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.