Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Председателството ще работи интензивно и по Заключения на Съвета относно Стратегията „От фермата до трапезата“

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 20 юли в гр. Брюксел, Белгия. Германското председателство представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Основен приоритет ще бъде постигането на общ подход на Съвета по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), като амбицията на Председателството е той да бъде одобрен през октомври 2020 г.

Председателството ще работи интензивно и по Заключения на Съвета относно Стратегията „От фермата до трапезата“, както и в областта на хуманното отношение към животните и етикетирането на храните. По време на заседанието Европейската комисия отново изтъкна, че е важно целите и приоритетите на Стратегията „От фермата до трапезата“ да бъдат включени в бъдещите Национални стратегически планове по ОСП. Министрите приканиха ЕК да публикува своите препоръки възможно най-скоро и поставиха под въпрос техния задължителен характер. Призоваха за прозрачност, субсидиарност и структуриран диалог в процеса на одобрение на Стратегическите планове. Страната ни изрази позиция, че реализацията на амбициозните цели зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчен допълнителен финансов ресурс и максимална гъвкавост, съобразно конкретните специфики и потребности на национално ниво.

По отношение на зелената архитектура на бъдещата ОСП след 2020 г., Република България заяви, че задължителността на екосхемите за държавите членки остава един от основните политически елементи, които следва да се разглеждат в неделима цялост с останалите чувствителни въпроси по пакета за Реформата на ОСП. В тази връзка България настоя за постигане на по- амбициозен компромис и по отношение на схемите за подпомагане, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора, а именно обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

Българската делегация информира Съвета за Съвместна декларация на министрите на земеделието на Полша, България, Румъния, Словакия и Унгария, относно ситуацията на пазара на пчелен мед. Чрез нея те настояват ЕК да реши проблема със системното внасяне в ЕС на мед на изключително ниски цени и насочи вниманието към тревожната ситуация в сектора, който беше изправен пред сериозни предизвикателства още преди кризата с COVID-19.

Министерският съвет одобри също така резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, която се проведе на 16 юли. Германското председателство на Съвета постави на дневен ред две ключови теми, свързани с овладяването на пандемията от COVID-19 в ЕС: укрепване на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и гарантиране на доставките на лекарствени продукти в ЕС. В рамките на първата сесия беше изказана висока оценка за приноса на ECDC за справяне с настоящата пандемия. Беше отбелязано, че ситуацията в рамките на ЕС се подобрява, но през зимата се очаква да има едновременно присъствие на новия коронавирус и грипни вируси. По отношение на втората тема беше заявена принципна подкрепа за осигуряване на независимост на ЕС от производството на активни фармацевтични съставки в трети страни. Регулаторното сътрудничество и съвместните инспекции за добра производствена практика бяха оценени високо, като редица държави членки подкрепиха и обмена на данни за недостиг на лекарствени продукти.

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.