От Българска Асоциация на Малиноопроизводителите и ягодоплодните искат създаване на междуведомствена комисия за разрешаване на възникналия проблем с наличните водни ресурси

Производителите са силно обезпокоени от графика за напояване от язовир „Ястребино"

Производителите на ягодоплодни - ягоди, малини летни, малини есенни са ползватели на поливна вода с най-дълъг период от време от м. април до края на м. септември, т.е поливният сезон е повече от 6 месеца.

Търсенето и намирането на алтернативни източници на вода за поливни нужди от днес за утре е несериозно и абсурдно предложение имайки предвид тежките официални процедури на МОСВ и Басейнова Дирекция, а и липсата на такива източници които да се намират в близост до вече изградените и комасирани полета.

Във връзка с усложнената обстановка свързана с ползване на вода за поливни нужди от язовир "Ястребино" и писмо от Министъра на МОСВ за евентуално ограничаване на ползване на вода за поливни нужди от язовира и търсене на алтернативни източници за напояване.

От Българска Асоциация на Малинопроизводителите съвместно с МОСВ, ДФЗ, Напоителни системи ЕАД гр. София и регионалните им структури съвместно с представители на Общинска Администрация на гр.Андоново и гр Попово се инициира създаване на междуведомствена комисия за намиране на решение на създалата се криза.

Предлагат на 10-ти юни в rp. Търrовище в сградата на ОДЗГ Заседателна зала от 10.00 часа да се направи първото заседание на междуведомствената комисия.

В състав:

Представител на МОСВ

Представител на Басейнова Дирекция Дунавски регион Представител на Напоителни системи ЕАД Русе Областен управител на Област Търrовище

Представител на Българска Асоциация на малинопроизводителите ведно с Представители на земеделски производители ползващи вода за поливане от язовир ,,Ястребино". Представител на Областна Дирекция Земеделие и гори гр. Търговище Представител на Общински съвет и ВиК гр. Антоново

Очакванията са създаването на тази междуведомствена комисия да стане със съответните заповеди от двете министерства на МОСВ и МЗХГ с имена на експерти и при уточнен дневен ред.

1. Доклад от представител на МОСВ за наличните водните запаси в язовир
„Ястребино" към 31.Май.2020
2. Доклад за нужните годишни количества вода за комунално битово използване Представител на Община и Вик гр, Антоново.
3. Доклад за необходимите количества вода за напояване до края на сезон 2020 представител на Напоителни системи ЕАД-Русе.
4. Доклад за нуждата и възможностите за търсене и намиране на алтернативни източници на вода за комунално битови нужди за гр.Антоново и за поливни нужди за Общините Попово, Опака и други.
Представител на Басейнова Дирекция гр.Плевен
5. Посещение на язовир „Ястребино"от комисията и уточняване на място реалното количество воден ресурс и техническите възможности за подобрения, по-ефективно и икономично използване на водата както за комунално битови нужди така и за напояване.
 
Българска Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните е уведомила МОСВ и МЗХГ, че от 15-ти юни ще се започнат да се предприемат протестни действия ако не се вземат бързи действия за осигуряване на Експерти от Ключовите структури на двете министерства за активно участие в междуведомствената комисия за намиране на трайн решен,е на проблема с водата за напояване от язовир „Ястребино".
 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.