Отменя се кръглата маса за обсъждане на предстоящата стратегия „От фермата до трапезата"

Строгите мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 налагат промяната

Министерство на земеделието, храните и горите отменя предвидената кръгла маса за обсъждане на предстоящата стратегия „От фермата до трапезата – устойчиво производство на храни“.
 
Това стана ясно след взетото решение от Министерски съвет за предприемане на строги мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19. Нова дата за кръглата маса не се предвижда, затова браншовите организации могат да изпращат становища и предложения по Стратегията до 12 март включително на имейл адреса на земеделското министерство.