Ще се прилага ли успешно Закона за храните?

Законът за храните влезе в сила преди дни, но вече се появиха контрастни мнения по отношение на прилагането му в контекста на европейските политики за устойчиво развитие

Какви рискове крият новите мерки и ще се наложи ли да се преработят?
Както ви съобщихме, новият закон за храните беше приет от Парламента след повече от 2 години отлагане. Различни мнения се появиха по въпроса, затова вижте коментар от Светлана Боянова, предс. на Институт за агростратегии и иновации: 
„Доколкото виждам, да, той отговаря на голяма част от изискванията на европейското законодателство, но на мен наистина ми се иска да видя нещо повече в сферата на иновациите и на цифровизацията в храните. Примерно тая онлайн платформа, която е заложена в закона за храните, не е само това, което може да се направи. Така или иначе тези, които пазаруват онлайн, те вече са наясно от кого искат да пазаруват. Според мен този списък и това, че БАБХ трябва да го прави, не съм много сигурна, че това е работа на държавата. Това трябва всяка една иновативна компания да може да го предложи. , а не да се регулира от държавата."
От друга страна в дебата за и против Закона за храните Коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България” беше активна по време на обсъждането на ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ от 2017 година насам. След приемането му обаче от организацията са критични. Искат да се включат в Националния съвет по храни, който ще бъде учреден. Коментар от  Светла Николова, председател на Сдружение Агролинк:
„В Съвета, така както беше обявено, могат да бъдат само браншови организации, а новите стратегии на ЕС „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието, които предвиждат сериозни мерки за намаляване на пестицидите до 50%, увеличаване на дяла на биологичните храни, за това е необходима ролята и на природозащитните организации. Също така и на други организации, които имат отношение към храните. Например, организации, които защитават правата на потребителите.“ 
Част от заинтересованите страни по Новия закон са на мнение, че тепърва ще трябва той да се преработва, заради съвсем скоро приетите нови европейски стратегии за устойчиво развитие.