Визия за Селскостопанска академия

Ръководсктово на звеното е преизбрано за 4-годишен мандат

Настоящото ръководството на Селскостопанска академия е преизбрано за следващия 4-годишен мандат. Така проф. Мартин Банов остава председател, а неговият заместник е проф. Виолета Божанова. Главен научен секретар е проф. Елена Тодоровска. Те ще оглавяват Академията до 2024 година. Припомням, че проф. Банов оглави Академията преди 1 година, когато предшественикът му проф. Васил Николов подаде оставка по лични причини. „В рамките на 1 година основното, което направихме е да стабилизираме финансовото състояние на Академията, доколкото е възможно, т.е. целта беше да се въведат правила, за да може да се разходва разумно бюджета ни от Министерството на финансите и средствата, които Академията успява да привлече сама, да могат да се използват рационално и разумно от отделните Институти. Това беше основното“, каза проф. Банов. Друг приоритет в работата му като председател на Академията през тази 1 година е била да изгради връзка между Институтите и земеделския бизнес. Проф. Банов отчете, че е бил фокусиран и върху участие на учените от Академията в национални научни програми. Селскостопанска академия разработва и Стратегия за развитие на земеделската наука с визия за 4 години напред. Тя е заложена в законадателството като задача за изпълнение. Текстовете й са на финалната права, като до месец-два ще бъде представена на министъра на земеделието за одобрение. „Разработването на нови перспективни технологии за справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени, сушата и т.н. Трябва да отговорим и на изискванията, които са заложени в новата Обща селскостопанска политика“, посочи проф. Банов. На базата на Стратегията за развитие на земеделската наука ще бъдат ръководени Институтите към Селскостопанската академия.  Проф. Банов съобщи още, че в близките месеци предстоят структурно-административни промени в Селскостопанска академия. С тях се цели да се оптимизира работата на служителите във звеното, като това ще бъде постичнато чрез промени в Устройствения правилник на Академията. Те ще трябва да бъдат гласувани и одобрени от Министерския съвет.