Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) беше приет на второ четене днес

С промените отпадат всички изисквания за регистрация по член 137 от ЗВМД, касаещи Закона за устройство на територията

Бяха гласувани преходни и заключителни разпоредби, които позволяват да бъде облекчен режимът за регистрация на фермите по чл. 137 от ЗВМД. В срок от 6 месеца след обнародване на промените в закона всички действащи животновъдни обекти трябва да бъдат регистрирани, това съобщи Мария Белова, председател на Комисията по земеделието и храните, НС.
 
Промените се отнасят само до ферми в заварено положение. Новите стопанства ще трябва да имат регистрация по член 137, както по Закона за ветеринарномедицинската дейност, така и по Закона за устройство на територията.
 
Отпада също така изискването за представяне на технологичен проект на животновъдния обект. Стопанинът ще трябва единствено да декларира по какъв начин ще отглежда животните.
 
Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за извършване на проверката на изпълнението и на изготвения доклад, както и за съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в Наредбата.
 
Нарочна комисия, в срок до 5 дни от извършване на проверката, изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване. Въз основа на становището на комисията, възложителят приема доклада или го връща с указания за цялостно или частично преработване. Когато оценителят откаже да преработи доклада си или той не съответства на критериите, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.

Промените в Закона влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник.
 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.