Зам.-министър Грудев проведе лекция на тема „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

Дискусията се проведе пред студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев проведе лекция в Международна научно-приложна конференция на тема „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”. Дискусията се проведе пред студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Заместник-министър Грудев разясни финансовите правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).  Той отбеляза, че тези средства се погасяват между институциите на ЕС и съответната държава-членка, която носи тежестта на законосъобразното им разходване. По думите му, тези финансови правоотношения имат международен и национален характер и при реализирането им държавите срещат редица трудности.

Васил Грудев подчерта, че трябва да бъде обърнато внимание именно на принципите, въз основа на които следва да се извършва разходването на публичните средства. Той запозна студентите и с проблемите при реализирането на обществените поръчки, правилата за налагане на финансови корекции от страна на ЕС, както и за допусканите  нередности по отношение на изплатените средства.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.