Зам.-министър Николова участва във видеоконференция с министрите на околната среда на ЕС

Днес, 13 юли 2020 г., се проведе откриваща видеоконференция на министрите на околната среда на държавите от Европейския съюз (ЕС), организирана от Германия като ротационен председател на Съвета на ЕС. България беше представена от заместник-министър Атанаска Николова.

В условията на безпрецедентна икономическа криза, породена от КОВИД-19 пандемията, в края на май т.г. Европейската комисия представи мащабен План за възстановяване, който да допринесе за зелен и цифров преход. Комисията предложи също създаването на нов инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ на стойност 750 млрд. евро и преработена МФР за периода 2021-2027 г. на стойност 1 100 млрд. евро.

В рамките на днешната среща беше дискутиран подходът, който да бъде приложен в държавите членки и който да гарантира, че инвестициите в рамките на Плана за възстановяване ще допринасят за постигането на целите, заложени в Европейската зелена сделка.

В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че за България грижата за околната среда и климата са неизменна част от мерките за възстановяването от кризата. „Именно затова, повече от всичко ние трябва да покажем на нашите граждани, че солидарността не е само лозунг“, посочи заместник-министър Николова. Важно условие за  възстановяването на Европа е своевременното инвестиране в реформиране и подпомагане в областите, където въздействието на кризата и необходимостта от зелена трансформация е най-силно. Това са секторите, които без необходимата помощ не могат да осигурят растеж и устойчиво развитие на икономиките. Те трябва да получат своя шанс да се преустроят бързо и да оптимизират използването на ресурси, инвестирайки в модерни технологии. Посочено беше, че е необходимо разработване на ръководство с цел осигуряване на разпознаваемост на инвестициите, носещи доказан директен и индиректен принос за постигането на целите на Европейската зелена сделка и по-специално – за опазване на природния капитал, за зелен растеж и нови работни места. Заместник-министър Николова изрично подчерта, че не следва да се допуска загуба на европейската конкурентоспособност и че всяка стъпка в посока към екологичен преход трябва да бъде подкрепена с необходимите финансови ресурси.

В рамките на днешните дискусии министрите обмениха мнения и за значението на дигитализацията за постигането на целите в областта на околната среда и климата. Заместник-министър Николова изрази подкрепа за изключително навременната инициатива на Германското председателство, като подчерта ролята на дигитализацията за инкорпорирането по политиките по околна среда и климат в останалите секторни политики.

Видеоконференцията ще продължи и утре, като в дневния ред е включено обсъждането на предстоящото представяне от страна на Европейския съюз, на национално определените приноси, по Рамковата конвенция за изменение на климата. България ще изрази подкрепа за амбицията на Председателството за активна климатична дипломация и работа с международните ни партньори за засилване на световната амбиция, тъй като самостоятелните, макар и силно амбициозни усилия на ЕС за намаление на емисиите не биха могли да допринесат за постигането на целта на Парижкото споразумение и да доведат до реално смекчаване на изменението на климата. В същото време ще бъде припомнена и многократно изразяваната позиция на страната, че при залагането на нови, по-високи цели следва да се държи сметка за задълбочаващия се процес на износ на производства в държави извън ЕС, които не прилагат същите високи екологични стандарти.