Земеделци не са наясно как точно ще се прилага кризисната мярка COVID-19

„Очаква се в края на юли или началото на август да се отвори приемът по извънредната мярка COVID-19″, това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева

А от Фонд „Земеделие“ казаха, че имат готовност да изплатят средствата до октомври месец тази година. Въпреки това остават някои неизяснени подробности около мярката. Кризисната мярка е разделена на три подмерки. Направление COVID-1 включва чувствителните секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“, пчеларство, рози и декоративни цветя. По подмярка COVID-2 са всички останали в областта на растениевъдството, свине и птици. Подмярка COVID-3 включва малките и средни предприятия, преработващи първична селскостопанска продукция. Земеделският производител Красимир Кумчев имаше предложения за мерките, които да бъдат приложени в помощ на земеделците вследствие на кризата. Той настояваше парични помощи да се изплатят възможно най-бързо, за да са от полза, когато има най-голяма нужда от тях. Това обаче не се осъществи. Земеделецът коментира настоящите мерки, ефективността им и какво трябва да се изясни:
„Какви дефиниции ще има за това кои са малки и големи стопанства, за кои ще има, за кои няма да има."
Относно разпределението на средствата министър Танева обясни, че по COVID-1 Комисията не приема предложението за плащане на единица площ или на брой животно, а поиска да се определи за компенсация абсолютна сума за категория стопанство. „В момента работим върху определянето на категориите стопанства по големина и определянето на абсолютна сума за плащане, каквото е изискването на ЕК“, разясни министър Танева. Оказва се обаче, че земеделците имат и други неизяснени аспекти от мярката.
Красимир Кумчев: „Още нещо, за земеделските производители, които не са фирми, има някаква неяснота. Възможно е земеделски производител без да е юридическо лице да е достатъчно голям, да има дори назначени хора на трудови договори. Може такъв производител да е дори по-голям от фирма юридическо лице, която да има и по-малко персонал, и по-малък оборот."
Въпреки неяснотите изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ каза, че има готовност да бъдат извършени изключително бързи разплащания към бизнеса по мерките COVID в рамките на м.септември до началото на м. октомври.