МИГ Разлог работи в пълен синхрон с потенциала за местно развитие

Най-голям интерес има към мярка 6.4 за неземеделски дейности, услуги, производства

Последният епизод от поредицата “Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” е посветен на МИГ Разлог. Инициативна група Разлог функционира на територията на едноименната община, разположена между три планини и изключително богата на природни ресурси и биоразнообразие. Тези дадености дават тласък за силно развитие през последните години на туризма и всички дейности, свързани с него. МИГ Разлог работи в пълен синхрон с потенциала за местно развитие и изпълнява своята втора стратегия, финансирана от Европейския земеделски фонд към Програмата за развитие на селските райони.

 

Венета Нанева, изпълнителен директор на МИГ Разлог:

„Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Разлог е базирана изцяло на Програмата за развитие на селските райони, т.е. ние прилагаме еднофондова стратегия, тъй като такъв беше интересът. Мерките, които са включени в стратегията, съответстват на заявените потребности на местното население по време на информационните срещи и те включват подпомагане на земеделски производители, преработка на селскостопански продукти, преработка на горски продукти и най-голям интерес има към мярката 6.4, която е за всички неземеделски дейности. Имаме и три мерки, насочени към местната власт и общината. Общият бюджет на финансиране на местни проекти е 1,5 млн. евро. Това е една възможност, която е много близо до хората. Това е подход отдолу нагоре, т.е. предложенията, потребностите на местните хора и бизнеса са планирани в тези мерки. Те са съобразени с техните инвестиционни намерения. Мога да кажа, че най-голям интерес спрямо спецификата на региона има към мярка 6.4 за неземеделските дейности, услуги, производства. На територията имаме и много силно развит неправителствен сектор, като за него ние сме заделили значителен ресурс в една специална мярка, която е за промотиране на териториалната идентичност.“

 

Един от първите финансирани проекти към МИГ Разлог е по мярка 6.4 за подкрепа на неземеделски дейности. Той е един от деветте одобрени от МИГ проекти и един от двата вече договорени към настоящия момент. Проектът е за изграждане на нов спортен център. Този проект ще бъде изпълнен в рамките на близките 6 месеца и в резултат на изпълнението му на територията на МИГ Разлог ще функционира една нова услуга, насочена към повишаването на качеството на живот на хората, тъй като се очаква спортният център да бъде използван както от местните жители, така и от гостите на града.

 

Дърводобивът в региона е силно застъпен, затова и в местната стратегия за развитие на МИГ Разлог е отделено специално място за него. Местно дървообработващо предприятие има проект, финансиран по мярка 8.6 от Стратегията за водените от общностите местно развитие МИГ Разлог. Мярката цели да помогне първичната преработка на дървесина и предприятията от този сектор. Фирмата кандидатства с малък проект, като инвестицията включва закупуване на една автоматизирана модерна машина.

 

Местната инициативна група работи в добър синхрон и синергия с община Разлог, която е един от бенефициентите в новия програмен период. Предстои да се ремонтира многофункционална спортна площадка на община Разлог. Това е един от трите проекта, с които общината кандидатства по мярка 7.2 за дребномащабна инфраструктура през 2019 г. Трите проекта са одобрени, а един е вече договорен и точно по него със 100% финансиране в размер на 48 хил. лв. от МИГ Разлог предстои рехабилитация на спортно игрище, което се намира в оживен квартал на град Разлог и се използва изключително много от деца и младежи и уязвими групи. С полученото финансиране община Разлог планира да подмени покритието от изкуствена тревна настилка, да ремонтира оградните съоръжения и като цяло да обнови това спортно съоръжение, за да може то да се използва пълноценно.

Автор: Таня Борисова

Видео по темата: 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.