Тракийският университет в Стара Загора – партньор на „БАТА АГРО”

Вече е практика студентите да стажуват във фирмите, които търгуват с агротехника

В предпоследния ден на изложението „БАТА АГРО 2011” – 13 май,  участниците в Юбилейната научна конференция с международно участие на Тракийския университет в Стара Загора, посветена на 90-годишнината на висшето аграрно образование в България, посетиха агрошоуто, което се провежда по същото време на летището в Града на липите.

За AGRO.BG  деканът на Аграрния  факултет на Висшия селскостопански университет  проф. д.с.н. Радослав Славов сподели, че възпитаниците на Тракийскийския университет в Стара Загора са в преки контакти с фирмите изложителки на „БАТА АГРО”. Голям брой студенти са стажанти в тях. Още на първото издание на изложението в Стара Загора те бяха техни преки помощници при представяне на новата им техника пред посетителите.