Днес в Пловдив започва първата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

Събитието се организира от четирите дирекции за басейново управление на водите във Варна, Благоевград, Плевен и Пловдив

Днес, 4 ноември, в Пловдив започва първата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Събитието се организира от четирите дирекции за басейново управление на водите във Варна, Благоевград, Плевен и Пловдив.

В сесията участват ученици и студенти от Стара Загора, София, Каварна, селата Челопеч и Чавдар, Благоевград и Пловдив.

Младежкият воден парламент беше учреден само преди два месеца. Целта е да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за ценностната ориентация на младите хора и за формиране на активна гражданска позиция.

Идеята за създаването на Младежки воден парламент в България е заимствана от френската Агенция по водите "Артоа - Пикарди" и Международния офис на водите. Инициативата възниква първо във Франция, но бързо се развива и в останалите страни от Европейския съюз.