ЕК призна седем доброволни схеми за устойчивост при производството на биогорива

Европейският съюз си е поставил целта до 2020 г. да бъде постигнат дял на възобновяемата енергия в транспортното енергопотребление, възлизащ на минимум 10%

Европейската комисия призна седем доброволни схеми за устойчивост при производството на биогорива. Това са ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA и Greenergy, които стават признати в 27-те страни членки на ЕС.

Биогоривата могат да представляват екологосъобразен заместител на фосилните горива. Необходимо е обаче да се предотврати превръщането на тропически гори и богати на въглерод торфища в плантации за маслени палми и захарна тръстика, посочиха от комисията.

Също така трябва да се гарантира, че използваните в ЕС биогорива осигуряват реални намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с фосилните горива. За тази цел е необходимо устойчивостта при производството на биогорива да се контролира – от страните членки или посредством доброволни схеми, одобрени от Европейската комисия.

За да могат да получават държавна подкрепа и да се отчитат в рамките на изпълнението на задължителните национални цели в областта на възобновяемата енергия, използваните в ЕС биогорива – независимо дали са местно производство или са вносни – трябва да отговарят на критериите за устойчиво развито производство. Целта на тези критерии е да се предотврати превръщането на райони с високи въглеродни запаси и висока степен на биоразнообразие в селскостопански площи за отглеждане на суровини за биогорива.

Това на практика означава, че ако биогоривата са произведени от селскостопански култури, отгледани на земи, които преди са представлявали дъждовни гори или естествени пасища с уникална екосистема, производството на тези биогорива не може да се смята за устойчиво развито.

Освен това е необходимо сумарните емисии на парникови газове от цялата верига на производството им да бъдат с поне 35% по-малки в сравнение с емисиите от заместваните фосилни горива. Този праг в бъдеще ще се увеличава. Европейският съюз си е поставил целта до 2020 г. да бъде постигнат дял на възобновяемата енергия в транспортното енергопотребление, възлизащ на минимум 10%.

Производителите на биогорива имат възможност за избор как да доказват спазването на тези изисквания за устойчиво развито производство – чрез национални схеми, или като се присъединят към някоя призната от Европейската комисия доброволна схема.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.