Министър Димитров подписа договор за най-мащабния воден проект по ОПОС за област Бургас

Проектът е резултат от усилията на министрите преди него и на екипа на Оперативна програма "Околна среда"

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на “Водоснабдяване и канализация - Бургас” ЕАД, днес подписаха договор за изпълнение на интегрирания воден проект за област Бургас. Мащабният проект се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв.

"Бургас ме изненада с безкрайната си амбиция. Ганчо Тенев е единственият директор на ВиК, който направи предложение за дълготрайно решение за водоснабдяване на цялото Черноморие за десет години напред. Благодаря на ВиК, че дойдоха с такъв великолепен продукт. Радвам се, че имам възможност да им съдействам“, заяви министър Димитров при подписването на договора.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

C ycпeшнoтo му изпълнeниe 324 566 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.

Дейностите по проекта включват реконструкция на над 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на над 80 км нова ВиК мрежа. Предвидено е строителството на една нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Карнобат и реконструиране на ПСОВ-Бургас, ПСОВ-Меден рудник и ПСОВ-Обзор. Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна.

В обхвата на проекта се включва надграждане на SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца.

На подписването присъстваха областният управител и председател на Асоциация по ВИК Вълчо Чолаков, народният представител и председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Община Бургас Димитър Николов, кметове на общини в област Бургас, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, народни представители, ръководители на държавни ведомства.

Министър Димитров отбеляза, че проектът е резултат от усилията на министрите преди него и  на екипа на Оперативна програма "Околна среда". „Успяхме на финалната права да подготвим този проект да мине през Министерски съвет и Европа. Средствата не ги давам аз, това са пари от Европа. Те са извоювани от министри преди мен. Много хора през годините са направили възможното ние днес да стигнем до тук. Трябва да се отчете заслугата на всички преди нас. Ще се радвам, когато пак дойда в Бургас, да видя проектът готов. Това е едно страхотно начало за града, за гражданите, за бизнеса. Това е огромната заслуга на кмета Димитър Николов и неговия екип – че са успели да го подготвят, да го защитят, огромна заслуга на служители и на всички министри преди мен. Един от тях е и председателят на ресорната екологичната комисия в Народното събрание Ивелина Василева, която е бивш министър", подчерта Емил Димитров.