Планът COVID-19 да финансира и дейности за климатичните промени

Предложението е на Инициативата „Зелени закони“

Необходимо е по-добро управление от държавата на рисковете от климатичните промени, включително чрез включване на мерки в Националния план за възстановяване от кризата COVID-19. Това коментират от Инициативата „Зелени закони“. Те посочват, че сушата е климатичният проблем, който тази година е налице в голяма част от България. В районите на Добруджа и Лудогорието липсват валежи от месеци. Еколозите са направили проучване за това с данни от Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година също е силно повлияна от сушата, допълват от Инициативата. Данните водят до извода, че има засилващо се засушаване в последните десетилетия, което се отразява все по-неблагоприятно върху земеделската реколта и върху водните запаси, включително намалени обеми на язовирите за питейно и стопанско водоснабдяване. В тази връзка те призовават правителството да се заложи мерки и финансиране за борба с климатичните промени в националния план, включително за решаване на проблеми от засушаването и за управление на увеличените рискове от водни кризи. „Предлагаме в земеделието да се заложат мерки, които финансират опазването на природните ресурси. Финансирането към стопаните да е обвързано с реални дейности, които да опазват флората и фауната. Да се подпомагат земеделците, които прилагат екологични практики в стопанствата си за опазване на почвите, водите, въздуха и дивите животни“, посочи Бояна Василева от "Зелени закони". Нужни са мерки за адаптация към по-засушлив климат – прилагане на практики за устойчиво земеделие, като прецизно земеделие, агроекология, включително биологично земеделие, агролесовъдство.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.