Повечето държави в ЕС изостават по отношение на ограничаването до 2030 г. на замърсяването на въздуха

Комисията ще продължи да проследява и подпомага националните усилия в това отношение чрез финансови и нефинансови инструменти

При оценка на първите програми с мерки на държавите членки за контрол на емисиите във въздуха се установи, че трябва да се подобри прилагането на новите европейски правила за чистота на въздуха. Държавите членки трябва да увеличат усилията си във всички сектори, за да гарантират, че гражданите им могат да дишат чист въздух, и за да предотвратяват респираторните заболявания и случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсения въздух.

Според публикувания днес първи доклад на Комисията за оценка на прилагането на Директивата за националните задължения за намаляване на емисиите („Директивата за НЗЕ“) повечето държави членки са изправени пред опасността да не изпълнят своите задължения за намаляване на емисиите от 2020 г. или 2030 г. Докато някои държави членки демонстрират добри практики, които следва да служат за пример, в доклада се посочва необходимостта от допълнителни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Комисията ще продължи да проследява и подпомага националните усилия в това отношение чрез финансови и нефинансови инструменти. Особено необходими са усилията в областта на селското стопанство за ограничаване на емисиите на амоняк, които обикновено представляват най-сериозното предизвикателство във връзка с прилагането в целия ЕС.

Ефективното прилагане на законодателството във връзка с чистия въздух представлява основен принос за „Амбицията за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда“, обявена от Комисията в Европейския зелен пакт и свързаните инициативи.

Заедно с настоящия доклад за прилагането Комисията публикува днес и консултантски анализ на националните програми на държавите членки за контрол на замърсяването на въздуха и прогнози за емисиите, както и хоризонтален доклад за целия ЕС, който обединява тази информация.

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.