Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 11.06.2020 г.

Програмният оператор на програма "Опазване на околната среда и климатични промени", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект №3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени" .

Проектът е насочен към подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане  за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 11.06.2020 г.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/fb4ff81f/Procedure/Info/116177f4-e077-435e-a9ba-67a5de76b6c1

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.