РИОСВ - София извърши извънредна проверка на незаконно сметище в община Своге

На кмета на община Своге е дадено предписание

Във връзка с постъпил сигнал за незаконно сметище на територията на община Своге РИОСВ - София извърши извънредна проверка съвместно със сдружение Риболовен клуб “Балканка”, Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Община Своге.

При извършения обход са установени две нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци на територията на бившите уранови мини в с. Губислав.

garbage

На кмета на община Своге е дадено предписание да се извърши почистване на установените отпадъци и да се предприемат мерки и действия по предотвратяване на повторно замърсяване.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар